Đất trong diện quy hoạch quận thanh trì có được cấp sổ đỏ?

Hiep Nguyen   8 Tháng Mười Một, 2018   Chức năng bình luận bị tắt ở Đất trong diện quy hoạch quận thanh trì có được cấp sổ đỏ?

Quy hoạch sử dụng đất là chiến lược dài hạn để sử dụng đất đúng, phát triển bộ mặt đô thị về cả kinh tế, xã hội hiệu quả. Quận Thanh trì đang được quy hoạch khá nhiều, có nhiều thay đổi theo từng năm, đồng thời cũng ảnh hưởng không ít đến đời sống người dân khu vực. Đất nằm trong diện quy hoạch quận thanh trì, vì một số lý do chưa được cấp sổ đỏ cho chủ sở hữu. Đây là vấn đề đáng lo ngại của người dân. Vậy đất quy hoạch có được cấp sổ đỏ không? Dưới đây là nhận định làm rõ vấn đề này.

Giải thích vấn đề cấp sổ đỏ đất nằm trong diện quy hoạch

Đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất quận thanh trì nhưng chủ hữu muốn xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất để cải tạo, xây mới, chuyển nhượng trên phạm vi diện tích đất. Việc cấp sổ đỏ -chứng nhận sử dụng đất được quy định trong luật đất đai. Cơ sở pháp lý căn cứ – luật đất đai 2013 và nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trong các trường hợp sau:

  • Nếu đất chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Quận thanh trì, công dân vẫn được cấp sổ đỏ và thực hiện quyền lợi sử dụng đất trên diện tích đất hiện có.
  • Nếu đất đã có kế hoạch sử dụng hàng năm được phê duyệt bởi quận thanh trì thì việc cấp sổ đỏ là không được phép. Công dân cũng sẽ không được phép xây mới, sửa chữa, chuyển nhượng, buôn bán trên địa phận diện tích đất mà thực hiện thu hồi tự nguyện.
  • Trường hợp quy hoạch treo sau 3 năm không sử dụng đất theo kế hoạch thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thay đổi, điều chỉnh và hủy bỏ kế hoạch. Nếu đơn vị có thẩm quyền không công khai hủy bỏ, đất vẫn sẽ được cấp chứng nhận sử dụng đất và quyền lợi chủ sở hữu, không giới hạn theo khoản 2 của luật này.

Để được cấp chứng nhận sử dụng đất, chủ sở hữ cũng cần đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong điều 100 hoặc 101 của luật đất đai. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo luật quy định.

Quy trình thủ tục xin cấp sổ đỏ cho đất trong diện quy hoạch

Công dân, chủ sở hữu đất muốn xin cấp sổ đỏ cho đất nằm trong diện quy hoạch cần xác định rõ vấn đề thông tin quy hoạch quận thanh trì liên quan đến diện tích đất xin cấp giấy. Khi đất nằm trong diện được cấp sổ đỏ, công dân cần thực hiện tuần tự các bước theo quy định để được xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai.

  • Soạn thảo hồ sơ theo quy định, thực hiện xin cấp và xác nhận hồ sơ kỹ thuật về thửa đất, bản đồ quy hoạch thửa đất có đường chỉ giới/ đường chỉ đỏ theo quy định, hồ sơ giấy tờ liên quan.
  • Hồ sơ nộp tại phòng đăng ký quyền sử dụng đất của ủy ban nhân dân quận thanh trì, hà nội. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt. Bổ sung hồ sơ thủ tục nếu thiếu sót.
  • Người xin cấp chứng nhận sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận sổ đỏ tại đơn vị trả kết quả.

Thời gian cấp trong vòng 30 ngày làm việc. Lệ phí và thuế theo từng hồ sơ, được quy định tại địa phương dựa trên căn cứ bộ tài chính.

Công dân cần nắm rõ thông tin quy hoạch và sử dụng đất đai của quận huyện và thành phố. Đây là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong giám sát quy hoạch, quản lý đất đai hiệu quả. Công dân có thể trực tiếp tra cứu thông tin trên website: cổng thông tin điện tử hoặc phần mềm tra cứu online để nắm bắt thông tin nhanh chóng.